• Chào mừng bạn đến với CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN NGỌC KHÔI
  •  Số 679 Đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

Thông Báo Nghỉ Lễ

THÔNG BÁO
(Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020)
 
- Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ lế, tết năm 2020.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.
Ban Giám Đốc thông báo đến toàn thể nhân viên công ty về Lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 như sau:
 
ĐIỀU 1: THỜI GIAN NGHỈ
- Nghỉ 01 ngày: Thứ Ba ngày 21/01/2020.
- Ngày bắt đầu làm việc trở lại: Thứ Hai ngày 03/02/2020.
 
ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC PHÒNG BAN
2.1. Phòng Kinh doanh
  • Có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng / Đối tác về lịch nghỉ Lễ của Công ty để không  bị ảnh hưởng đến việc đặt hàng và giao dịch của Khách hàng / Đối tác.
2.2. Bộ phận Văn phòng, Nhà xưởng
  • Tất cả nhân viên phải thực hiện tổng vệ sinh nơi làm việc, phòng ban của mình.
  • Sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp bàn làm việc, tắt hết các thiết bị sử dụng điện, cúp cầu dao tổng nơi làm việc trước khi nghỉ lễ.
 
Các bộ phận có liên quan và toàn thể nhân viên Công ty thực hiện đúng nội dung thông báo này.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký.